מחלקה כלכלית ומחקר

 • עבודות ניתוח חשיפה
 • קביעת מדיניות לניהול סיכונים והטמעתה בחברה
 • סקירות מאקרו
 • סקירות שוק
 • שווי הוגן נגזרים משובצים (Embedded Derivatives)
 • ייעוץ ובדיקות אפקטיביות
 • הגנה לחשבונאות גידור (Hedge Effectiveness Tests)
 • הערכות שווי וניתוח סיכונים לדוח גלאי 2 (רגישות, VAR)
 • הערכות שווי וניתוח סיכונים ל- IFRS 7 ול- IFRS 9
 • הערכות שווי מכשירים פיננסים מורכבים (עסקאות IRS על מגוון הסוגים)
 • הכנת תכניות עסקיות
 • בדיקת תנאי הלוואות מול בנקים ובדיקת כושר החזר הלוואה

לתיאום פגישה עם אפסייד פיננסי

כתבו לנו

דילוג לתוכן